TÌM NHANH
CHỈ LÀ BÌNH MINH
CHỈ LÀ BÌNH MINH
Tác giả: Ganggi
Chuyển ngữ: Lạc Miêu
Designer: JianFei
Lịch đăng: C.36
Tình trạng: Đang tiến hành
Chương đang đọc:
0
25
1
1
0
0
32.559 views
187
544
0
Cô gái, hệt như một cơn bão.
Tùy tiện tới rúng chuyển 4 mùa vốn đang nín thở lặng thinh của một người.
“Quen biết tôi sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho cậu đâu.”
“Vì sao? Vì tin đồn của cậu? Tôi chẳng quan tâm lắm.”
Mình nên bảo vệ, hay phá vỡ nó đây?
Tâm trạng mâu thuẫn bao trùm, người ấy đã nhận ra.
Nhận ra bản thân lại muốn tiến sâu vào đó.
Vào thế giới của ‘Yoon Joon Young’.
Chương TRẠNG THÁIsố chữlượt xemcập nhật
Chap 1 XEM 0 4.035 15/09/2023
Chap 2 XEM 0 2.332 15/09/2023
Chap 3 XEM 0 2.091 15/09/2023
Chap 4 XEM 0 2.033 15/09/2023
Chap 5 XEM 0 1.930 15/09/2023
Chap 6 XEM 0 1.826 15/09/2023
Chap 7 XEM 0 1.864 15/09/2023
Chap 8 XEM 0 1.924 15/09/2023
Chap 9 XEM 0 2.175 15/09/2023
Chap 10 XEM 0 2.632 18/09/2023
Chap 11 XEM 0 1.851 26/09/2023
Chap 12 XEM 0 1.925 04/10/2023
Chap 13 XEM 0 1.997 10/10/2023
Chap 14 XEM 0 1.852 18/10/2023
Chap 15 XEM 0 2.069 31/10/2023
Chap 16 XEM 0 1.736 08/11/2023
Chap 17 XEM 0 1.616 14/11/2023
Chap 18 XEM 0 1.673 21/11/2023
Chap 19 XEM 0 1.774 05/12/2023
Chap 20 XEM 0 1.827 12/12/2023
Chap 21 XEM 0 1.605 18/12/2023
Chap 22 XEM 0 1.759 25/12/2023
Chap 23 XEM 0 1.677 09/01/2024
Chap 24 XEM 0 1.622 16/01/2024
Chap 25 XEM 0 1.506 22/01/2024
Chap 26 XEM 0 1.605 29/01/2024
Chap 27 XEM 0 1.719 13/02/2024
Chap 28 XEM 0 1.654 19/02/2024
Chap 29 XEM 0 1.793 27/02/2024
Chap 30 - ENS SS1 XEM 0 2.412 05/03/2024
Chap 31 - SS2 XEM 0 2.598 04/06/2024
Chap 32 XEM 0 2.481 10/06/2024
Chap 33 XEM 0 2.510 18/06/2024
Chap 34 XEM 0 2.293 25/06/2024
Chap 35 XEM 0 1.659 09/07/2024
Chap 36 XEM 0 896 16/07/2024
Bình Luận (6 Bình Luận)